प्रथम मेयर कप बास्केटबल कार्यक्रमको समापन सम्वन्धमा