तपाईलाई यस नगरपालिकाको वेवसाईट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
25% (31 votes)
राम्रो
30% (37 votes)
ठिकै
32% (40 votes)
नो कमेन्ट
14% (17 votes)
Total votes: 125