तपाईलाई यस नगरपालिकाको वेवसाईट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
26% (28 votes)
राम्रो
31% (33 votes)
ठिकै
26% (28 votes)
नो कमेन्ट
16% (17 votes)
Total votes: 106