तपाईलाई यस नगरपालिकाको वेवसाईट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
25% (29 votes)
राम्रो
30% (35 votes)
ठिकै
30% (34 votes)
नो कमेन्ट
15% (17 votes)
Total votes: 115