FAQs Complain Problems

समाचार

Act, law and directives

सहकारी संस्थालाई अनुदान सुविधा प्रदान गर्ने कार्यविधि, २०७९
सहकारी संस्थालाई अनुदान सुविधा प्रदान गर्ने कार्यविधि, २०७९
दोस्रो नगर सभावाट पारित कानुनहरु
दोस्रो नगर सभावाट पारित कानुनहरु
नगरपालिका कार्यसम्पादन र कार्यविभाजन नियमावली, २०७४
नगरपालिका कार्यसम्पादन र कार्यविभाजन नियमावली, २०७४
निर्माण व्यवसाय नियमावली, २०५६
निर्माण व्यवसाय नियमावली, २०५६
Building By Laws 2072 Kirtipur Municipality
Building By Laws 2072 Kirtipur Municipality