FAQs Complain Problems

प्राविधिक सहायकको लिखित परीक्षामा सफल हुने उम्मेदवारहरुको अन्तरवार्तामा उपस्थिति हुनका लागि सूचना