FAQs Complain Problems

शिक्षा शाखा

कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण

क्र.सं. नाम थर पद सम्पर्क नंम्बर  इमेल ठेगाना
 टंकलाल गैरे  शाखा प्रमुख (उप-सचिव)  ९८४१२७०८६५  
   शा.अ.    
 जुजु भाइ महर्जन  विद्यालय सुपरीवेक्षक  ९८५१०६७४९५  
 मन्दोदरी रिजाल  शा.अ.  ९८४१७६०८८४  

 

 

 

 

कीर्तिपुर नगरपालिकामा सामुदायिक विद्यालयहरुमा कार्यरत शिक्षक तथा अन्य कर्मचारीहरुको विवरण हेर्नुहोस् ।

 कीर्तिपुर नगरपालिकाका विद्यालय तथा प्रधानाध्यापकहरूको विविरण हेर्नुहोस् ।