FAQs Complain Problems

पुनःनिर्माण शाखा

कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण

क्र.सं. नाम थर पद सम्पर्क नंम्बर ईमेल ठेगाना
श्री कृष्ण भोला महर्जन ईन्जिनियर ९८५१२३४४२३ krishnabholamaharjan@gmail.com
श्री राधा खनाल ई. ९८६०१४८१८५ radhakhanal2016@gmail.com
श्री प्रकाश शाही ई. 9863774533  

 

 

 

 

पुननिर्माणसँग सम्वन्धित कीर्तिपुर नगरपालिका प्रोफाईल हेर्नुहोस् । (नेपालीमा)  Here (In English)

पुननिर्माणसँग सम्वन्धित माघ महिनाको कीर्तिपुर नगरपालिका Action Plan हेर्नुहोस् । 

पुन-निर्माण सम्वन्धि मासिक रिपोर्टको फर्म्याट, जिल्ला, नगरपालिका र वडा कार्यालयको लागी यहा जानुहोस्