FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बोलपत्र आसयको सूचना (KRM 21 र 22)

Invitation for Bids KRM-26/2078/079 and KRM-27/2078/079 (Date of Publication:- 2079/01/05)

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना (सि.वि.आर.) सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि यस स्थानीय तह स्थित संस्थाहरुलाई १५ दिन भित्र प्रस्ताव पेश गर्नका लागि सूचना (प्रकाशित मितिः- २०७९-०१-०५)

KRM-25/2078/079 Chovar water tank , Ward 6 बोलपत्र आह्वानको सूचना

Pages