FAQs Complain Problems

समाचार

तालिम र गोष्ठी र अन्तरक्रिया कार्यक्रम संचालन

लाग्ने समय: 
वार्षिक कार्यक्रम अनुसार आवश्यकता र स्थान पहिचान गरी समय समयमा सञ्चालन हुने
जिम्मेवार अधिकारी: 
सहकारी शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
सहकारीशाखा
सेवा शुल्क: 
१००।–
आवश्यक कागजातहरु: 

सहभागिताका लागि संघ/संस्थाको अनुरोध पत्र