पुनःनिर्माण शाखा

कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण

क्र.सं. नाम थर पद सम्पर्क नंम्बर ईमेल ठेगाना
श्री कृष्ण भोला महर्जन ईन्जिनियर ९८५१२३४४२३ krishnabholamaharjan@gmail.com
श्री सवि श्रेष्ठ ई. ९८४९३६६०४० sabee.shr101@gmail.com
श्री राधा खनाल ई. ९८६०१४८१८५ radhakhanal2016@gmail.com
श्री टिना महर्जन ई. ९८६०१६५८६६ maharjantina101@gmail.com
श्री सुनिता महर्जन ई. ९८४९९६५३११ mhznsunita@gmail.com

 

 

 

 

 

 

पुननिर्माणसँग सम्वन्धित कीर्तिपुर नगरपालिका प्रोफाईल हेर्नुहोस् । (नेपालीमा)  Here (In English)

पुननिर्माणसँग सम्वन्धित माघ महिनाको कीर्तिपुर नगरपालिका Action Plan हेर्नुहोस् । 

पुन-निर्माण सम्वन्धि मासिक रिपोर्टको फर्म्याट, जिल्ला, नगरपालिका र वडा कार्यालयको लागी यहा जानुहोस्