Error message

  • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in drupal_settings_initialize() (line 747 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in _drupal_bootstrap_configuration() (line 2637 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in _drupal_bootstrap_page_cache() (line 2649 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in _drupal_bootstrap_database() (line 2739 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in _drupal_bootstrap_variables() (line 2759 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in Database::openConnection() (line 1744 of /var/www/html/includes/database/database.inc).

फोटो ग्यालरी

यस नगरपालिका वडा नं. ४ स्थित वडा कार्यालयको वरपर क्षेत्रको करिव २ रोपनी जग्गा उपब्ध गराई मिति २०७५ साल असोज ३ गते नेपाल रेडक्रस भवनको उद्घाटन सम्पन्न भयो ।

, , , ,

Pages