सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

सिलबन्दी बोलपत्रको सूचना (प्रकाशित मितिः- २०७६-०७-२२)

फर्निचत लगायत कार्यालय समान खरिदको लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना (प्रकाशित मितिः- २०७६/०७/०८)

दरभाउ पत्र रद्ध गरिएको सूचना (प्रकाशित मितिः- २०७६/०७/०५)

Pages