सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

सिलबन्दी बोलपत्रको सूचना

एमबुलेन्स खरिदका लागि सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना (प्रकाशित मितिः- २०७६-०४-०८)

मोटरसाईकल तथा स्कुटर खरिदका लागि सिलवन्दी कोटेशन आह्वानको सूचना (प्रकाशित मितिः- २०७६/०३/०३)

निर्माण सामग्री खरिदका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना (KRM 26-28)

Pages