सूचना तथा समाचार

अन्तर विद्यालय खेलकुद शुभारम्भ सम्बन्धी सूचना ।

घर - घरमा स्थानीय सरकारको सूचना

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका सूचीकृत शैक्षिक बेरोजगारले पाए नयाँ काम

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका सूचीकृत शैक्षिक बेरोजगारले पाए नयाँ काम, वृस्तृतमा हेर्नुहोस् । 

 

सूची दर्ता गराउने बारेको सूचना (सम्वन्धित सबै) प्रकाशित मितिः- २०७६-०४-२०

Pages