सूचना तथा समाचार

विवरण उपलव्ध गराउने बारे

जानकारी सम्वन्धमा (शाखा-उपशाखा, वडा कार्यालय) सबै

विवरण राख्ने सम्वन्धमा (वडा कार्यालय सबै)

यसैसँग राखिएको Excel File मा योजना सम्वन्धि र वडाको खर्च विवरण अभिलेख गरी राख्नको लागी अनुरोध छ, साथै सो विवरण नगरपालिकाले आवश्यक परेको वेलामा उपलव्ध गराउने अनुरोध गर्नेछ ।

 

 

२०७५ कार्तिक २८ गते दिउसो २ बजेका लागि कार्यपालिका बैठकको सूचना

Pages