सूचना तथा समाचार

कृषि ज्ञान केन्द्र ललितपुर कृषि विकास कार्यक्रममा भाग लिने आसयको सूचना ।

दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

गोठ सुधार कार्यक्रममा आवश्यक सामाग्री अनुदान सम्वन्धी सूचना । (प्रकाशित मितिः- २०७६/०७/२७)

एम.आई.एस. अपरेटर र फिल्ड सहायक पदको नतिजा प्रकाशनको सूचना

Pages