Error message

  • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in drupal_environment_initialize() (line 716 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in file_register_phar_wrapper() (line 19 of /var/www/html/includes/file.phar.inc).
  • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in file_register_phar_wrapper() (line 20 of /var/www/html/includes/file.phar.inc).
  • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in file_register_phar_wrapper() (line 21 of /var/www/html/includes/file.phar.inc).
  • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in drupal_settings_initialize() (line 760 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in _drupal_bootstrap_configuration() (line 2650 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in _drupal_bootstrap_page_cache() (line 2662 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in _drupal_bootstrap_database() (line 2752 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).

२०७२ भुकम्पबाट पुगेको क्षतिको विवरण

मृतकहरुको विवरण

जम्मा: ४३

महिला: २२

पुरुष: २१

विस्तृत विवरण हेर्न यस लिंकमा क्लिक गर्नुहोस।

भौतिक क्षतिको विवरण

पुर्ण क्षति भएको घर: ३५१३

आंशिक क्षति भएको घर: ४१५७

विस्तृत विवरण हेर्न यस लिंकमा क्लिक गर्नुहोस।